Čeho chceme dosáhnout

Transformace pražské severojižní magistrály na kvalitní městskou třídu, kterou by mohli pohodlně užívat všichni obyvatelé a návštěvníci města.

Problém nevidíme tolik v automobilové dopravě jako v neakceptovatelné kvalitě veřejného prostoru magistrály, která nemá městský, ale periferní charakter.

Sokolská ulice - současný stav
Sokolská ulice – současný stav
sokolska
Sokolská třída – vize

Městský bulvár příjemný pro chodce i řidiče:

  • Více přechodů pro chodce
  • Alej lemující rušnou třídu
  • Širší chodníky
  • Živý parter s restauracemi, obchody a kavárnami
  • Cyklostezka pro větší bezpečnost provozu

Od roku 2010 usilujeme o proměnu magistrály v úzké spolupráci s dalšími spolky, úřady a politickou reprezentací městských částí a hlavního města Prahy, českými i zahraničními architekty a urbanisty, dobrovolníky a aktivními občany.

DSC_0202
Legerova ulice – současný stav
legerka2
Legerova třída – vize

Proměnu chceme zahájít v samém srdci magistrály – na náměstí I.P. Pavlova.

I.P. Pavlova - současný stav
I.P. Pavlova – současný stav
I.P. Pavlova - vize
I.P. Pavlova – vize