Co jsme již udělali

První strom na magistrále (2015)

07magsitrala_prvni_strom_CCEA

Platan javorolistý (Platanus hispanica) byl vysazen na rohu Boženy Němcové / Legerova: Měsíc a den po otevření tunelu Blanka, 20. října 2015, na mezinárodní Den stromů, jsme se rozhodli pokračovat v našem úsilí proměny severojižní spojky vysazením prvního stromu, který se stal zárodkem aleje lemující pražskou magistrálu.

Tisková zpráva

Otevřená scéna I. P. Pavlova (2013)

Dvoutýdenní veřejný happening na podkladu uměleckého počinu Patrika Hábla “Malba 400 m²”: Současné postranní parkoviště jsme proměnili spolu s partnery a dobrovolníky v místo pro setkávání a scénu pro performance pražských kulturních iniciativ a občanů. Testovali jsme, zda se jedno z nejexkluzivnějších náměstí Vinohrad může opět stát živelným místem. Akce přilákala 96 000 návštěvníků a na čtrnáct dní se i s malým rozpočtem proměnila část křižovatky ve veřejný obytný prostor. Do projektu se dobrovolně zapojilo okolo 100 účastníků a proběhlo zde více než 40 různých aktivit.

Otevřená scéna I.P.Pavlova získala čestné uznání v rámci přehlídky Grand Prix architektů 2014 v kategorii Urbanismus.

Iniciativa pro humanizaci magistrály mezi městskými částmi Praha 2, Praha 4 a Praha 7 (2012)

Manifest: Dokument, ve kterém se poprvé městské části shodly na společných krocích vedoucích k proměně magistrály.

Vize pražské magistrály (2011)

Výstava: Výstava věnovaná historii pražské severojižní spojky proběhla společně s neformální diskuzí mezi občany a Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (dnešním IPR).

Jednání s magistrátem (2011)

První společné setkání: Iniciovali jsme první společné setkání politiků a profesionálů z magistrátu a městských částí a přizvaných odborníků na téma transformace magistrály.

Projekt Converging Territories (2010-2011)

Urbanistická studie kanceláří Elastik a MAT: Architektonická studia Elastik a MAT z Holandska jsme v rámci mezinárodního projektu (Praha-Dublin-Paříž) vyzvali ke spolupráci na  humanizaci Magistrály. Studie se stala podkladem pro otevření debaty “poměštění” severojižní spojky.

Přechod přes ulici Sokolská (2010)

Umělecký happening ve spolupráci s Tomášem Džadoněm: Rozvinutí červeného koberce přes přechod symbolizovalo upřednostnění chodců před automobily. Chodec má na překonání nejfrekventovanějšího přechodu I.P.Pavlova (Sokolská x Ječná) po většinu dne 6 sekund, zatímco automobil 60 sekund.