Kdo jsme

Proměně Magistrály se věnujeme jako nezisková organizace CCEA, Centrum pro středoevropskou architekturu (www.ccea.cz) a hlavně jako obyvatelé Prahy, kteří už nechtějí čekat, ale sami iniciovat změnu prostředí ve svém okolí.

Yvette Vašourková – architektka; studovala v Praze a Rotterdamu. Nyní bydlí v Praze, denně prochází skrze magistrálu.

Karin Grohmannová – architektka; studovala v Praze a Lyonu. Žije na Vinohradech a magistrálu přechází denně cestou do práce.

Igor Kovačević – architekt a pedagog; pochází z bývalé Jugoslávie, studoval v Praze, kde nyní bydlí.

V současné chvíli zakládáme Nadační fond MAGISTRÁLA, jehož účelem je:

  1. Péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu a podpory trvale udržitelného a ekologicky chápaného rozvoje veřejného prostranství, zeleně, veřejných městských staveb a za účelem zkvalitnění lidských sídel.
  2. Specifickým účelem nadačního fondu je podpora výše uvedených činností v oblasti severojižní magistrály v Praze a jejího okolí. Spočívající zejména v transformaci pražské magistrály na městskou třídu a ve vytvoření příznivého prostoru pro všechny její uživatele chodce, auta, veřejnou dopravu, cyklisty, turisty a další uživatele.
CCEA

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
tel: 00420 222 222 521
email: magistrala(at)magistrala.eu

Nadační fond Magistrála

Pobřežní 655/54, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 04477961
Spisová značka: N 1278 vedená u Městského soudu v Praze