Patroni

Oslovili jsme výrazné osobnosti pražského společenského života s nabídkou, aby se staly patrony proměny severojižní spojky z dálnice na městskou třídu. Jejich názorů a podpory si velice vážíme.

Richard Biegel
Richard Biegel – historik a teoretik architektury, jednatel Klubu za starou Prahu
Eva Jiřičná – profesorka, architektka
Petr Konvalinka – profesor, rektor ČVUT: “Rád bych přispěl ke kultivaci veřejného prostoru hlavního města Prahy a veřejných prostorů, zejména magistrály. Je to příležitost vytvořit z této hlavní velkoměstské tepny kultivovaný prostor, který nebude jen dálnicí, ale stane se městským bulvárem třetího tisíciletí.”
Petr Kratochvíl – profesor, historik a teoretik architektury
Ladislav Lábus – profesor, architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT
Regina Loukotová – architektka, rektorka školy ARCHIP: “V této souvislosti mě napadá kniha Jeana Giona Muž, který sázel stromy, vydaná v roce 1953. Autor o svém díle uvádí: “Cílem knihy bylo zatraktivnit stromy, nebo ještě lépe sázení stromů” Zde jde o zatraktivnění sázení stromů až na druhém místě, na prvním místě je zapojit magistrálu zpět do života města.”
Josef Pleskot – architekt: „Severojižní magistrála = Hlavní pražská třída. Její kvalita nespočívá v dopravní kapacitě, ale ve společenském potenciálu. Její šířková dimenze není dvacet, ale nejméně sto dvacet metrů. Od Pankráce až po Holešovice je v cenném kontaktu se stavebními i přírodními ikonami Prahy. Její trasování je fascinující, má schopnost na sebe poutat veškeré budoucí pražské i národní veřejné budovy. Má šanci dát Praze velkoryse rozvinuté široké centrum a punc metropole“
David Vávra – akademický architekt, herec, spisovatel
Vladimír 518 – umělec