PODPOŘTE ZMĚNU

Proměnu Magistrály můžete podpořit i Vy. Tlak veřejnosti je velmi podstatný pro zrychlení procesu příprav, které se diskutují již řadu let. Váš aktivní zájem bude důležitým podkladem pro jednání s politiky.

Svoji podporu můžete vyjádřit tak, že na transparentní účet Nadačního fondu Magistrála 218301658/0600, GE Money Bank a.s., zašlete částku ve výši alespoň 1 Kč. Vaše jméno se tak objeví na transparentním výpisu z účtu, který slouží současně  jako symbolická “podpisová listina”. Zasláním jakékoliv částky  proto v první řadě “podepíšete” petici, a my budeme mít mimo jiné jistotu, že jste skutečná osoba. Současně nasbíráme finanční prostředky, které jsou jako u každé aktivity potřeba.

Není tedy rozhodující finanční částka, kterou pošlete, ale pomůže nám především, pokud přesvědčíte co nejvíce osob ve svém okolí, aby svoji korunu zaslali a “podepsali petici”. Je tedy důležitější, když 1000 lidí pošle jednu korunu, než když 1 člověk pošle 1000 Kč. Větší částky samozřejmě pomohou více.

Všechny prostředky budou spravovány Nadačním fondem Magistrála, který je využije výhradně na další aktivity směřující k proměně magistrály v městskou třídu.

Chcete získávat informace o postupu projektu?
Zašlete e-mail na magistrala(at)magistrala.eu s předmětem Magistrála.