About Us

Proměně Magistrály se věnujeme jako nezisková organizace CCEA, Centrum pro středoevropskou architekturu, a hlavně jako obyvatelé Prahy, kteří už nechtějí čekat, ale sami iniciovat změnu prostředí ve svém okolí.

CCEA – Centre for central European architecture

CCEA je alternativní prostor pro vzdělávání a výzkum v oblasti architektury, zaměřený na profesionální architekty a širší veřejnost. Vycházíme z výzkumu, a to jak teoretického, tak praktického, abychom dosáhli přímého vlivu na naše prostředí. Vlastní poslání nevnímáme jako pouhou popularizaci architektury, ale převážně jako čtení a redefinování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme. CCEA je nezávislá nezisková organizace založená v roce 2001.

Endowment fund MAGISTRÁLA

As part of the project, we have established the Endowment Fund Magistrála, with the purpose to:

  1. Care for the development of architecture, engineering and urban planning by promoting a sustainable and environmental understanding of the development of public spaces, green spaces, and public/municipal buildings in order to improve human communities.
  2. The specific purpose of the Foundation is to support the above activities in the North-South Magistrála Conjunction in Prague and its surroundings. Principally this involves the transformation of this Prague highway into an urban boulevard and creating a supportive space for all of its users: pedestrians, cars, public transport, cyclists, hikers, etc.

Pobřežní 655/54, Karlín, 186 00 Praha 8
Company ID: 04477961
File Number:N 1278, kept at the Municipal Court in Prague

Contact us

CCEA

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 222 521
email: cceamoba@cceamoba.cz